Rhaglenni o ffilmiau :: Amdan y sinema achlysurol :: Ebostiwch ni

 

Amdan y sinema achlysurol

Ynglŷn ’r Sinema Achlysurol Cymdeithas ffilm sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr yw’r sinema achlysurol. Mae unrhyw elw a wneir yn cael ei ail-fuddsoddi yn y gymdeithas er mwyn dangos ffilmiau i’r aelodau. Dangosir ffilmiau yn achlysurol rhwng mis Medi a Mawrth, a chynhelir digwyddiadau arbennig yn achlysurol yn ystod misoedd yr haf. Caiff aelodau fynediad yn l y cyntaf i’r felin.

Mae’n rhaid i chi fod yn aelod i allu gweld ffilm. Gellir ymaelodi ar y drws ar y nosweithiau hynny y dangosir ffilm am gost unwaith yn unig o 5; ar l hynny bydd cost mynediad i’r ffilm honno yn 2.50. Gall gwesteion aelodau nad ydynt yn drigolion o’r ardal wylio ffilm am 5. Mae croeso i aelodau chwarae rhan ymarferol yn rhedeg y gymdeithas, ac fe’u hanogir i fynychu ein cyfarfod blynyddol cyffredinol. Ni chaiff plant ymaelodi, ond gallant fynychu ffilmiau addas yng nghwmni oedolyn.

Ceir manylion ynghylch ffilmiau ar y wefan hon ac rydym yn anfon gohebiaeth electronig yn rheolaidd (a fuasech cystal sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gennym), a chaiff taflenni eu postio yn, ac o amgylch Llanberis.

Hyd 2006, fel arfer dangosid y ffilmiau yn y Mynydd Gwefru, Llanberis, sef yr adeilad modern mawr rhwng pentref Llanberis a Llyn Padarn - rhif ffn 01286 870636. Mae’n amheus a fydd yr adeilad hwn ar gael yn 2006 ac mae’n debygol y byddwn yn cyfarfod yn Y Caban, Brynrefail (rhwng Llanberis a Llanrug) yn 2006. Edrychwch ar y rhaglen.

Mae ffilmiau’n dechrau am 7.30yh, neu yn nes ati – rywbryd ar l 7.30yh pan mae pawb wedi gorffen y bwyd blasus.

Mae bwyd ar gael yn ystod y rhan fwyaf o’r nosweithiau y dangosir ffilmiau yn Y Caban a Connections Bistro, Mynydd Gwefru, rhwng 6.30yh ac mae cwsmeriaid soffistigedig yn mwynhau’r bwyd maethlon, pris rhesymol ac awyrgylch wych. Mae pryd dau gwrs i lysieuwyr yn costio rhwng 9.00. Darperir prydau yn l y cyntaf i’r felin ac efallai, ar nosweithiau poblogaidd, na fydd digon o fwyd ar gael i bawb. Dewch yn fuan rhag ofn cael eich siomi ac/neu archebu gyda’r lleoliad.

Mae ein hamrediad ffasiynol o Grysau-T Achlysurol ar gael ar y nosweithiau hynny y dangosir ffilmiau. Diolch i bawb sy’n dal i gefnogi’r Sinema Achlysurol.


CEFNOGWYD GYDA CHEFNOGAETH

PUBLISHED WITH SUPPORT FROM